Aandeel hernieuwbare energie blijft steken op minder dan 6 procent

Het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor. Het energiegebruik uit wind en zon steeg, maar het gebruik uit biomassa nam licht af, waardoor de totale toename van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen beperkt bleef. Dit maakt het CBS bekend op basis van nieuwe cijfers. Het gebruik aan hernieuwbare energie in Nederland bedroeg in 2016 in totaal 125 petajoule (PJ), 5 procent meer dan het jaar daarvoor.