Opties voor opslag zonnestroom: in accu of benutten met warmtepomp?

De warmtepomp biedt wellicht een mogelijkheid om de teruglevering van zonnestroom te verminderen. Een actuele kwestie, omdat vanaf 2023 het salderen van zonnestroom wordt afgebouwd. Er is nog wel werk aan de winkel. Het slim aansturen van warmtepompen gebeurt nu nog een beetje houtje-touwtje. En hoe reëel is de opslag in een accu?Tekst: Richard Mooi