Aardgasvrij maken van woonwijken loopt ver achter op schema

Het project met proeftuinen voor aardgasvrije wijken bracht tot nu toe vooral twee dingen aan het licht: de uitvoering is complex en hapert, en de kosten per woning zijn hoog. Dat zijn althans de conclusies van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de voortgang bij 20 proeftuinwijken onder de loep nam.

Tekst: Bas Roestenberg
Proeftuin Purmerend Overwhere. Foto: Kick Smeets / Rijksoverheid.