De rol van warmtepompen in een flexibel elektriciteitsnet

Netbeheerders staan voor een grote uitdaging. De komende jaren wordt een forse groei in stroomgebruik verwacht, en die vraag moet worden gedekt door een duurzaam maar fluctuerend aanbod. De oplossing wordt gezocht in een flexibel elektriciteitsnet dat beter met pieken en dalen weet om te gaan. Warmtepompen en warmtenetten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, aldus een onlangs gepubliceerd rapport over de energietransitie.

Tekst: Bas Roestenberg