Mini-warmtenet met open bron als alternatief voor lucht/water-warmtepompen

Energieleverancier Geohita ontwikkelde een collectieve warmtepompinstallatie met een mini-warmtenet én open grondwaterbron. Hierdoor is er geen geworstel met buitenunits van lucht/water-warmtepompen en het ruimtebeslag in de woning. Nu in Flevoland de eerste projecten draaien, is er veel belangstelling.

Tekst: Richard Mooi