Amsterdam houdt vast aan eigen strengere BENG

De gemeente Amsterdam houdt vooralsnog vast aan haar eigen strengere BENG voor nieuwbouw. Een motie van de Tweede Kamer die een einde moest maken aan de Amsterdamse BENG-eisen, heeft niet geleid tot afstel. Wel maakt de gemeente een pas op de plaats en voert de strengere BENG niet al per januari in, maar op zijn vroegst in juli 2021.

Tekst: Richard Mooi