‘Aanstaande regels voor warmtepompen zijn onuitvoerbaar’

Op 1 januari 2021 moeten warmtepompen en airconditioners aan de nieuwe geluidseisen voldoen en moet het energiegebruik van de gebouwde omgeving worden getoetst middels BENG. Volgens Rimme van der Ree, directeur van Klimaatexpert, worden de regels overhaast ingevoerd en zou het beter zijn als Nederlandse regelgeving aansluit bij die in Europa.