ISDE-aanpassing moet keuze voor warmtepomp met kleiner vermogen stimuleren

Sinds 1 juli de ISDE-regeling (Investerings-subsidie duurzame energie) voor duurzame warmte aangepast. De beschikbare subsidiepot is vergroot, overheidsinstanties hebben voortaan toegang tot de regeling, en het systeem om de hoogte van subsidiebijdragen voor warmtepompen te bepalen is veranderd.