Nederlandse olieraffinage kan 'circulaire warmte' voor 450.000 woningen bieden

Onlangs presenteerde de VNPI (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie) samen met Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam de resultaten van een onderzoek naar restwarmte. De Nederlandse raffinagesector scoort wereldwijd hoog als het gaat om efficiëntie en reductie van emissies, maar toch zou er voldoende overtollige warmte beschikbaar zijn om 450.000 woningen te verwarmen.