Het Nederlands Warmtepomp Congres gaat online

Het Nederlands Warmtepomp Congres vindt dit jaar op 10 december plaats. Vanwege de coronaperikelen wordt het een online event. Het programma is opgebouwd rond actuele thema’s zoals geluid van buitenunits, BENG en het (te) trage tempo waarin de verduurzaming van woningen zich momenteel voltrekt.