PBL: 'Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk'

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent. Met de huidige investeringslasten en regelingen is verduurzamen voor vrijwel niemand rendabel. Niet veel huishoudens kunnen hun woning verduurzamen zonder de woonlasten te verhogen. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit onderzoek naar de kosten en opbrengsten van verduurzaming van eigen woningen.