Deventer ontwikkelt warmtenet met warmtepompen gevoed door afvalwater

De gemeente Deventer werkt samen met woningcorporaties en het waterschap aan een lagetemperatuurwarmtenet dat wordt gevoed door effluent. Dit afvalwater van de rioolzuivering wordt nu na zuivering direct in de IJssel geloosd. Over een paar jaar wordt er eerst de restwarmte uit gehaald, om na tussenkomst van warmtepompen ruim tweeduizend woningen mee te verwarmen.

Tekst: Bas Roestenberg