Innovatief lucht/lucht-warmtepompsysteem met geïntegreerde ventilatie

Lucht/lucht-warmtepompen zijn relatief goedkope, snel werkende systemen en in de zomermaanden kan ermee worden doorgekoeld. Een nadeel ervan is echter dat bewoners de luchtstromen kunnen ervaren als tocht. Het Nederlandse  ZeroHome heeft daar een oplossing voor bedacht. Op basis van wetenschappelijke kennis ontwikkelde de start-up uit Assen een systeem dat gebruikmaakt van ‘diffuse ventilatie’.

Tekst: Bas Roestenberg