Vraagbaak voor coronagerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties

Als gevolg van de coronapandemie staan veel gebouwen (deels) leeg, terwijl andere juist op volle bezetting draaien, bijvoorbeeld sommige kantoren, meldkamers en winkels. Dat roept vragen op over hoe om te gaan met de installaties in zowel bezette als niet-bezette gebouwen, rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici.