Instructie voor werken met nieuwe warmteverliesberekening

Een warmteverliesberekening voor moderne, hedendaagse woningen en gebouwen vraagt wezenlijk andere input dan ongeveer 5 of 10 jaar geleden. De moderne gebouwen zijn inmiddels zo goed geïsoleerd dat ze niet of nauwelijks nog afkoelen. Om die reden heeft ISSO al haar kennisproducten over warmteverlies volledig vernieuwd. Wie wil weten wat de aanpassingen zijn, en hoe je die nieuwe berekeningen in de praktijk toepast, kan de instructie volgen.