Kabinet treft overgangsregeling ISDE-subsidie voor particulieren

In november besloot minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de ISDE-subsidieregeling per 1 januari van het huidige jaar (2020) niet meer open te stellen voor nieuwbouwprojecten. Verschillende organisaties hebben kritiek op dit besluit geuit, en met name op het abrupte karakter ervan. Inmiddels heeft de minister op deze kritiek gereageerd en een overgangsregeling getroffen.

Dit vind je misschien ook interessant