Warmtepompen in de buurlanden

Na enkele jaren van stagnatie is volgens de European Heat Pump Association (EHPA) trekt de Europese warmtepompenmarkt weer duidelijk aan. De actuele cijfers laten zien dat zo goed als alle gemeten 21 landen een duidelijke markttoename kennen, al verloopt die niet overal even snel of volgens het zelfde ritme.