Gasloze oplossing voor hoogbouw-renovatieproject

Bij de renovatie van Hoog Lindoduin, een veertien verdiepingen tellend flatgebouw met 182 galerijwoningen, kiest Woningcorporatie Vestia voor een gasloos verwarmingssysteem met warmteterugwinning. Met bodemwarmte worden de woningen via individuele warmtepompen voorzien van warmte, warm tapwater en koeling.