Nederlandse energiehuishouding kantelt, maar "arbeidsmarkt remt transitie"

De Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 laat een kentering in de energiehuishouding van Nederland zien. Volgens het rapport groeit de hernieuwbare energieopwekking in ons land sneller, neemt de energiebesparing toe en daalt het energiegebruik. Brancheorganisatie Uneto-VNI reageert positief op het rapport.