Duurzame warmtetechnieken in huurwoningen: 'weinig toegepast, maar kansrijk'

Alle woningen van woningcorporaties moeten in 2050 CO2-neutraal zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met RVO.nl onderzocht wat 'kleinschalige duurzame warmtetechnieken' zoals warmtepompen, zonneboilers en pelletketels hieraan kunnen bijdragen. De conclusie: de toepassing in de huursector is nog 'gering', maar het potentieel is groot.

Dit vind je misschien ook interessant