Amsterdam hanteert aangescherpte EPC-norm voor nieuwe woningen

In Amsterdam is sinds 18 februari een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor nieuwbouwwoningen van kracht. Door de nieuwe norm moeten nieuwe woningen beter worden geïsoleerd en worden voorzien van duurzamere installaties. De maatregel moet een bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 55 procent CO2 te reduceren, en in 2050 95 procent.