Legionella: beheersbaar risico blijft aandachtspunt

Bij de toepassing van een warmtepomp moet goed worden nagedacht over de manier waarop warm tapwater wordt gemaakt. De temperatuur van het water dat uit de 'warme kraan' of douche komt heeft niet alleen invloed op gebruikscomfort; hij is ook van belang voor het bestrijden van legionella. De vraag doet zich voor hoe groot of klein het besmettingsrisico bij een warmtepompinstallatie is. Tekst: Bas Roestenberg