Congres 'Future proof klimaattechniek': alle ontwikkelingen op rij

Met de aankomende BENG-regels (Bijna-Energieneutrale Gebouwen) en eisen rond het energielabel krijgt de klimaattechniek voor utiliteitsgebouwen de komende jaren met ingrijpende veranderingen te maken. Ook de Europese koudemiddelwetgeving heeft ingrijpende invloed op de vraag welke systeem het meest geschikt is voor de klimatisering van een gebouw.
Delen:

Op het congres Future Proof Klimaattechniek, dat op 26 maart plaatsvindt in Utrecht, komen deze – en andere – onderwerpen uitgebreid aan de orde. Congresbezoekers kunnen er de volgende plenaire presentaties en deelsessies volgen:


• Energieprestatie in de (nabije) toekomst

Spreker: Gertjan Vons (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
Woningen moeten in de nabije toekomst voldoen aan BENG, utiliteitsgebouwen moeten minimaal een energielabel C hebben. Dit is onderdeel van de route naar 2050 waarin wij gefaseerd van fossiel naar hernieuwbare energie overstappen. Wat heeft dit voor invloed op de opwekkers van energie voor verwarming, tapwater en koeling?

• Gezonde gebouwen, productiviteitbevorderende installaties: time to act!
Spreker: Atze Boerstra (BBA binnenmilieu)
Een presentatie over de laatste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat, productiviteit en (functioneren van) klimaatinstallaties. Daarnaast komt het gezondheidslabel voor gebouwen WELL aan de orde, evenals het nieuwe PvE voor gezonde kantoren, ontwikkeld door een consortium bestaande uit de VLA, TVVL en RVO.

• All Electric-All Air-VAV
Spreker: Toine van den Boomen (Systemair)
Gedreven door Europese Ecodesign-regelgeving voor energiezuinige ventilatieproducten is het mogelijk om duurzame en gezonde klimaatinstallaties te ontwerpen op basis van All Electric – All Air – VAV. Ontwerpen op drievoudige balansventilatie, luchtbehandeling met de juiste fijnstoffilters, sorptiewielen en geïntegreerde warmtepompen zorgen via een belastingafhankelijke ruimteregeling op een duurzame wijze voor een gezond binnenklimaat.

• Een gezond gebouw ontwerpen en realiseren we samen
Spreker: John Mol (EGM Architecten)
EGM architecten ontwerpt al decennia lang duurzame, gezonde gebouwen. Dit doet het niet alleen, maar samen met ontwerp- en bouwpartners. Aan de hand van drie recente projecten (Stadhuis en stadskantoor Hengelo, Woonzorgcentrum Midden-Inn en kantoor Scheepswerf Slob) en een blik op de toekomst maakt het bureau in deze sessie duidelijk hoe je je samen kunt onderscheiden. Architectuur, techniek en ambitie van alle betrokken partijen zijn hierbij van groot belang.

• Kansrijke mogelijkheden voor verduurzaming van de bestaande bebouwde omgeving
Spreker: Ad van Bokhoven (KWA adviseurs)
Met behulp van een ontwikkelde vergelijkingsmethode op basis van de minimaal benodigde investering en de potentie om CO2-uitstoot te voorkomen, kan per gebruikerssituatie in het MKB worden bepaald welke duurzame propositie voor warmte en koudelevering het beste kan worden toegepast in de bestaande bebouwde omgeving.

• Lagere GWP-koudemiddelen betekent soms grotere verantwoordelijkheden
Spreker: Lieke Koets (Energie Consult Holland)
Met de HFK-afbouw beweegt de markt richting koudemiddelen met een lagere GWP-waarde. Deze koudemiddelen kunnen eigenschappen hebben zoals (lichte) ontvlambaarheid (A2L) of giftigheid, of zuurstofverdrijvend zijn bij het vrijkomen in een beperkte ruimte. Wat betekent dit voor de gebouw­eigenaar? Zijn er aanvullende zaken waar je aan moet denken? Hoe zit het precies met de veiligheidsaspecten en de verantwoordelijkheden, waar moeten betrokken partijen rekening mee houden?

• Duurzaam gekoeld ventileren met nul op de meter? Ja, dat kan!
Spreker: Willem van Dijk (Air@work)
Energiebesparend duurzaam klimatiseren is het uitgangspunt van deze presentatie over een gezond binnenklimaat. Door een keuze van de juiste systemen zijn aanzienlijke besparingen te behalen en kwaliteitsverbeteringen aan de lucht te realiseren. Tijdens de presentatie zal Willem van Dijk zijn kennis delen over hoe systemen optimaal kunnen worden ingezet om in verschillende toepassingen een maximaal resultaat te behalen. Systemen die aan de orde komen, zijn onder meer energy-efficiënte warmteterugwinning, indirecte verdampingskoeling met een bijzonder hoge COP/EER, hybride systemen, en elektrostatische filtratiesystemen tegen fijnstof, virussen en bacteriën, met een zeer lage drukval.

• Hoe zet je de juiste techniek in? Sturen op werkelijke data!
Spreker: Huub Keizers (TNO)
TNO doet volop onderzoek dat moet leiden tot verbetering in de klimaattechniek. Zowel om met slimme toepassingen het energiegebruik te beperken als om gezonde lucht in de gebouwen te garanderen. Hierbij maakt TNO gebruik van de nieuwste innovaties in automatisering. Een deel van de onderzoeken is afgerond en klaar voor de praktijk; een ander deel nog niet en zal de komende jaren klaar voor de praktijk zijn. Keizers zal ingaan op de onderzoeken.

• Duurzame installaties
Spreker: Kees Oostrum (Opleidingscentrum GO)
De milieubelasting van gebouwen kan met energie-efficiënte installaties omlaag worden gebracht. Om dat te bereiken, moet de installatie wel goed worden afgesteld. Dat gebeurt niet altijd. Oostrum gaat in op de meest voorkomende fouten en vertelt hoe veel energie met goed inregelen kan worden bespaard. Hij gaat ook in op natuurlijke koudemiddelen in klimaatinstallaties voor de utiliteit.

Praktische informatie

Het congres vindt plaats op donderdag 26 maart. De inloop is van 15.00 tot 15.30 uur, waarna de lezingen beginnen. Met een onderbreking van een korte pauze staat om 17.50 uur een dinnerbuffet voor u klaar. Om 19.45 uur eindigt het lezingenprogramma, waarna de borrel kan beginnen. De congreslocatie is het Van der Valk-hotel aan de Winthontlaan 4-6 in Utrecht. Voor autorijders er is ruim voldoende parkeergelegenheid. De nabijheid van tram- en bushaltes maakt de congreslocatie echter ook goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Meer informatie over het congres en de manier waarop bezoekers zich ervoor kunnen inschrijven,
is te vinden op
de congreswebsite

Dagvoorzitter: Talitha Muusse
Dagvoorzitter van het congres is duurzaam ondernemer Talitha Muusse. Zij is onder meer een van de oprichters van de Duurzame Jonge 100: een platform voor jonge duurzame ondernemers en professionals. Momenteel is Muusse spreker over onderwerpen als millenials en duurzaam leiderschap, en de drijvende kracht achter de Energieboot: de accelerator voor young professionals die duurzame energieprojecten ontwikkelen. Recent lanceerde zij de stichting Blikverruimers, het eerste opleidingsprogramma in Nederland voor Young Professionals die toezichthouder of commissaris willen worden.