Congres Futureproof Klimaattechniek: anticiperen op verandering in utiliteitsbouw

De eisen rond energieprestaties en luchtkwaliteit van gebouwen worden strenger. Op het congres Futureproof Klimaattechniek staat binnenkort de vraag centraal hoe klimaatinstallaties eraan kunnen bijdragen dat aan die eisen wordt voldaan.