Potentie voor thermische energie uit water 'groter dan gedacht'

Uit onderzoek naar verschillende vormen van aquathermie blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40 procent van de totale warmtevraag van de gebouwde omgeving.