Voorstel Klimaatakkoord omvat verlenging ISDE-subsidie

In het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ is opgenomen dat de ‘InvesteringsSubsidie Duurzame Energie’-regeling (ISDE) wordt verlengd. De ISDE werd in 2016 opgestart om de keuze voor duurzame systemen zoals warmtepompen te stimuleren. Normaal gesproken stopt de regeling in 2020, maar de Sectortafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord stelt verlenging voor, naast een reeks maatregelen op andere gebieden.

Dit vind je misschien ook interessant