Samenwerkingskansen bodemenergie en water

Bodemenergie benutten in Nederland betekent op dit moment vooral gebruik maken van Warmte-Koude opslag (WKO). Maar geothermische energie begint op te komen. Bodemenergie, in de vorm van zowel open systemen (WKO) als gesloten systemen, bestaat weliswaar als techniek al lang, maar is zeker nog niet doorontwikkeld. Pas nu dit op grotere schaal wordt toegepast wordt duidelijk dat nog veel verbetering mogelijk is. Er valt bijvoorbeeld nog wat te leren over het gedrag van verwarmd of gekoeld water in de bodem. Ook over de effecten op microbiologie of in oplossing raken van stoffen moet de kennis nog verder worden opgebouwd. Kortom, bodemenergie en vooral WKO raken het (grond)waterbeheer volop.

Dit vind je misschien ook interessant