Nieuwe subsidiemogelijkheid voor warmtepompen in zorginstellingen

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft onlangs de 'Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen' (EDZ) in het leven geroepen. Met deze nieuwe, kortdurende regeling worden maatregelen gestimuleerd voor de verduurzaming van zorginstellingen. Naast zaken als duurzame verlichting, zonneboilers, biomassaketels en verbeteringen in de isolatie, komen ook warmtepompen ervoor in aanmerking.