Nederlanders niet klaar voor energietransitie

Zo'n driekwart van de Nederlanders verwacht dat de komende tien jaar hun energiehuishouding zal veranderen, maar zij schatten de kosten die nodig zijn om het huis volledig van duurzame energie te voorzien veel te laag in.