Rivieren en kanalen als leveranciers van energie

Winbare energie uit oppervlaktewater kan voorzien in 12 procent van de huidige landelijke warmtevraag en in 54 procent van de koudevraag. Onderzoekers van onder meer IF Technology becijferden dat het waar mogelijk winnen van thermische energie uit oppervlaktewater aanzienlijk kan bijdragen aan de verduurzaming van ons waterige land. Vooral in combinatie met warmtepompen en bodemenergie zien adviseurs kansen voor het winnen van energie uit oppervlaktewater.