Niva ventilo-warmtepompconvector

Vasco introduceert de Niva ventilo-convector op de Nederlandse markt. De convector voor de warmtepomp heeft een geluidwaarde minder dan 19 dBa. Ter vergelijking: 20 dBa is vergelijkbaar met geluid van het ruisen van boomblaadjes, nét hoorbaar.