Stimulering Duurzame Energieproductie: consultatie basisbedragen 2017

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het conceptadvies uitgebracht over de basisbedragen SDE+ 2017 voor hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte. Het Conceptadvies basisbedragen SDE+ 2017 is nu beschikbaar.