Opleiding voor veilig werken met brandgevaarlijk koudemiddel propaan

Met het uitfaseren van synthetische koudemiddelen, leveren steeds meer fabrikanten warmtepompen met propaan. Dit is een brandgevaarlijk en explosief koudemiddel, dus wil je als installateur ook het onderhoud en de reparaties aan deze installaties uitvoeren, dan is het belangrijk om kennis van de risico's te hebben. Die kennis kan je opdoen in een nieuwe opleiding, die specifiek hiervoor is ontwikkeld.