ISSO publicatie bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen geactualiseerd

De ISSO-publicatie 72, die vanaf nu beschikbaar is. is een herziening van de versie die in 2022 verscheen. De kennis is geactualiseerd en biedt handvatten voor het ontwerp, de uitvoering, de oplevering en het beheer van bodemgebonden water/water-warmtepompen in woningen.