ISSO-publicatie lucht/water-warmtepompen geactualiseerd 

De ISSO-publicatie 98 'Lucht/water-warmtepompen in woningen' is geactualiseerd en onlangs verschenen. De actualisatie is volgens ISSO belangrijk omdat het vakgebied van warmtepompinstallaties voortdurend in ontwikkeling is en er nieuwe kennis en inzichten ontstaan.