Minder ISDE-aanvragen van woningeigenaren met lagere inkomens

Particuliere huiseigenaren met een gezinsinkomen van minstens een ton maken vijf keer vaker gebruik van ISDE-subsidie dan eigenaren met een gezinsinkomen tot 25.000 euro. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Door het hogere inkomen kan aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan: eerst de warmtepomp aanschaffen en achteraf subsidie vragen.