Salderen: lonend voor PV en warmtepompen, maar maatschappelijke kosten hoog

Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft het regeringsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling weggestemd. Dat de regeling (waarmee aan het net geleverde pv-stroom wordt afgestreept tegen stroom die van het net wordt betrokken) in stand blijft, lijkt gunstig voor bezitters van pv-panelen en een warmtepomp of elektrische auto. "Voor het energiesysteem als geheel is het echter geen goede zaak", stelt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.