nieuws

RVO start onderzoek naar prestaties warmtepompen in woningen

Sector

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) start een grootschalig monitoringproject dat inzicht moet bieden in de praktijkprestaties van warmtepompen in Nederlandse woningen. Ieder huishouden met een warmtepomp kan zich aanmelden om mee te doen aan dit project, mits een slimme energiemeter in de woning aanwezig is.

RVO start onderzoek naar prestaties warmtepompen in woningen

Middels die meter kan het projectteam de meterstanden uitlezen. Daarnaast moeten deelnemers aanvullende gegevens aanleveren, zoals het woningtype, de aanwezige installaties, en de samenstelling van het huishouden. Op basis van alle informatie en data wordt vervolgens het gemiddelde rendement van de warmtepompsystemen bepaald.

Beleid rond het beperken van CO₂-uitstoot

Daarnaast kan bijvoorbeeld worden gemonitord hoe verbruiksprofielen van elektriciteit en gas veranderen als in woningen een warmtepomp wordt toegepast. Deze informatie is volgens RVO van belang om beleid rond het beperken van CO₂-uitstoot vorm te geven en aan te passen. Netbeheerders kunnen op basis van de gegevens een betere inschatting maken van toekomstige veranderingen in energieverbruik, en zo de benodigde aanpassingen aan hun infrastructuur in kaart brengen.

Aanmelden voor deelname

Het onderzoek start in september 2019 en loopt door tot en met 30 juni 2021. Alle verbruiksgegevens worden beveiligd opgeslagen met een niet-herleidbare code. Adviesbureau BDH coördineert namens RVO.nl het onderzoek en krijgt daarbij ondersteuning van Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. Huishoudens die willen deelnemen aan het project, kunnen zich aanmelden via www.installatiemotor.nl. Woningcorporaties, projectontwikkelaars en fabrikanten/installatiebedrijven van warmtepompen die betrokken zijn bij een warmtepompproject en mee willen doen aan het onderzoek kunnen een mail sturen naar info@installatiemonitor.nl.

> Leestip: Interview hoogleraar: ‘Verduurzaming van bestaande bouw verloopt veel te traag’

Reageer op dit artikel