nieuws

‘Gas- en olieketels moeten in 2030 worden verboden’

Sector

De CO₂-emissie die wordt veroorzaakt door woonhuisverwarming kan sterk worden gereduceerd als Europa besluit tot een verbod op nieuwe gas- en olieketels in 2030. Dat is de conclusie die een Deense onderzoeker trekt uit een EU-breed onderzoek naar manieren om de verwarmings- en koelingsector fossielarm te maken.

‘Gas- en olieketels moeten in 2030 worden verboden’

De website Euractiv publiceerde onlangs een interview met Brian vad Mathiesen, een in smart energy systems gespecialiseerde onderzoeker aan de universiteit van Aalborg in Denemarken. Mathiesen geeft leiding aan Heat Roadmap Europe, een EU-project voor de ontwikkeling van een fossielarme verwarmings- en koelingstrategie voor Europa.

‘Mentaal en fysiek’ verslaafd aan gas

In het interview gaat Mathiesen uitgebreid in op keuzes die binnen de EU moeten worden gemaakt om tot fossielarme verwarming en koeling te komen. Hij benadrukt daarbij dat op korte termijn afscheid kan en moet worden genomen van gas- en olieketels. Om te kunnen stoppen met het gebruik van individuele fossiele verwarmingssystemen moet volgens hem op grote schaal worden geïnvesteerd in duurzame warmtenetten, energie-efficiëntie en – op plaatsen waar een warmtenet onhaalbaar is – individuele warmtepompen.
Een opmerkelijke uitspraak van Mathiesen die betrekking heeft op onder andere Nederland, is dat sommige Europese landen ‘mentaal en fysiek’ verslaafd zijn aan gas, en en daarom over de productie van synthetisch of biogas spreken als alternatief voor aardgas. Daar is een kostbare extra uitbreiding van duurzame energieproductie voor nodig”, stelt Mathiesen. “De partijen die deze ideeën opperen hebben niet nagedacht over de consequenties van zo’n strategie.”

Energie-efficiënte en in warmtenetten

Mathiesen gelooft meer in een combinatie van andere maatregelen. Zo moet volgens hem worden geïnvesteerd in energie-efficiënte en in warmtenetten. Daarbij kan industriële restwarmte direct of met tussenkomst van hoogtemperatuur-warmtepompen worden hergebruikt. Verder moet worden ingezet op zonne-energie, bodemwarmtepompen en warmte/krachtkoppeling (WKK’s). “Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop in Nederland in de jaren ’70 en ’80 een gasnetwerk werd uitgerold. Met de bevolkingsdichtheid van dat land kun je een warmtenet-infrastructuur aanleggen, precies op de plekken waar nu het gasnetwerk ligt. Bij woningen op afgelegen locaties kan in plaats daarvan worden gekozen voor een individuele warmtepomp. Binnen de EU kan ongeveer de helft van de warmtevraag voor verwarming en warm tapwater worden gedekt met individuele warmtepompen, en de andere helft met warmtenetten. Beide opties moeten planmatig worden benaderd, precies zoals dat ooit met de gasinfrastructuur in Nederland is gebeurd.”

2030 als ‘laatst mogelijke deadline’

Op de vraag wanneer de laatste gasketel voor woningbouw over de toonbank mag gaan, reageert Mathiesen stellig: “2030 moet als de laatst mogelijke deadline worden gezien, en ik denk dat veel landen er in politiek en technologisch opzicht klaar voor zijn. Als we in dat jaar nog steeds aardgasketels installeren, moeten we onszelf afvragen of we wel echt werk willen maken van de transitie naar een fossielarme energievoorziening. Bedenk daarbij ook dat gasketels zo’n 12 tot 15 jaar meegaan. Een verbod op de plaatsing van nieuwe ketels moet daarom op relatief korte termijn plaatsvinden als we echt een verschil willen maken en burgers voor willen bereiden op de nieuwe manier waarop we met energie omgaan.”

Het volledige – Engelstalige – interview met Brian vad Mathiesen is te lezen op de website Euractiv.com.

> Lees meer over de energietransitie:
‘Onduidelijkheid vermindert draagvlak energietransitie’
Dag van de Warmtepomp: Optimisme over de energietransitie
‘De energietransitie biedt talloze kansen’
Nederlanders niet klaar voor energietransitie
Hoogleraar Anke van Hal: ‘draagvlak creëren voor de energietransitie’

Reageer op dit artikel