nieuws

Minister Wiebes: “Lagere kosten essentieel voor succesvol klimaatakkoord”

Sector

De afgelopen weken is veel discussie gevoerd over het aanstaande Klimaatakkoord. Bij verschillende ‘tafels’ lopen onderhandelingen stroef, het is de vraag in hoeverre doelstellingen haalbaar zijn en boven dit alles hangt de vraag wie voor alle te nemen klimaatmaatregelen moet gaan betalen. In een uitgebreid interview met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) gaf Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, onlangs uitleg over de stand van zaken.

Minister Wiebes: “Lagere kosten essentieel voor succesvol klimaatakkoord”

In het interview met de NVDE geeft Wiebes onder andere aan dat het kabinet voor ‘harde maatregelen’ in de gebouwde omgeving kiest. Vastgoedeigenaren krijgen de opdracht hun panden energiezuinig te maken en er is de intentie om harde afspraken met woningcorporaties te maken. “Maar juist in de gebouwde omgeving moeten we extra scherp letten op het nemen van de juiste maatregelen”, stelt de minister. “Geloof me, de meeste mensen liggen niet wakker van de vraag hoe de industrie of elektriciteitsbedrijven hun CO₂-doel gaan bereiken. Ze willen weten wat er gebeurt in en om hun huis.”

Wie betaalt de rekening?

Een van de belangrijkste vragen voor de gebouwde omgeving betreft de kosten van de energietransitie. Een groot aantal woningen gaat de komende decennia ‘van het gas’ en woningeigenaren en corporaties vragen zich af wie er voor hun warmtepomp, zonnepanelen en extra isolatie gaat betalen. “Als we mensen gaan overvallen met onbetaalbare rekeningen en verplichtingen, zal het prille draagvlak voor de transitie snel verdwijnen”, stelt Wiebes. Volgens de minister moet dat laatste worden voorkomen door in te zetten op goede financieringsmogelijkheden: “Als we de kosten die huiseigenaren moeten maken slim kunnen uitsmeren over een reeks van jaren, blijft de transitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar.”

‘Verlagen van de kosten’

Volgens Wiebes is het verlagen van de kosten daarbij cruciaal om de energietransitie in de gebouwde omgeving tot een succes te maken. “Ik vraag om lagere kosten voor de samenleving als geheel”, stelt hij. “Zo laag mogelijke kosten voor de samenleving is een absolute voorwaarde voor een succesvol Klimaatakkoord. Want uiteindelijk komen die kosten op het bordje van u en van mij terecht, of dat nu via belastingen of de via de prijzen van producten gaat. Dat is de reden waarom ik eindeloos zeur, en ook zal blijven zeuren, over het verlagen van de kosten.”

Tempo van onderhandelingen

Een vraag van een heel andere orde is of de huidige deadline voor de ‘klimaattafels’ waaraan wordt onderhandeld nog haalbaar is. Op 1 december moet er een voorstel liggen dat begin 2019 kan worden uitgewerkt. Wiebes laat in het interview in het midden hoe hij over de haalbaarheid en het tempo van de onderhandelingen denkt. “Ik heb de tafels gevraagd of zij 1 december al met nader uitgewerkte en doorrekenbare voorstellen kunnen komen. We willen het tempo erin houden, maar uiteindelijk prevaleert kwaliteit wel altijd boven snelheid. Op het moment dat de uitgewerkte maatregelen er liggen, zullen de planbureaus deze opnieuw doorlichten. Op basis van de uitkomsten daarvan zullen alle partijen het resultaat moeten wegen. Dat betekent dus ook dat  het kabinet en de Tweede Kamer dat gaan doen, want het eindbesluit over een Klimaatakkoord is echt een politiek besluit.”

‘Stap op weg naar 2030’

De minister wijst er tot slot nog op dat hij nog steeds optimistisch gestemd is. Hij noemt in dat kader met name het voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord, dat in juli werd gepresenteerd: “Er is veel over gezegd en geschreven; iedereen mag ervan vinden wat ie wil. Ik vind het indrukwekkend hoe in vier maanden tijd zo’n stap is gezet op weg naar 2030.”

Het hele interview met de minister is te lezen op de website van de NVDE.

> Leestip: In het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ is onder andere opgenomen dat de ISDE-subsidieregeling (voor duurzame installaties zoals warmtepompen) wordt verlengd

Reageer op dit artikel