nieuws

VNG geeft 10 tips over ‘aardgasvrije nieuwbouw’ voor gemeenten

Sector

VNG geeft 10 tips over ‘aardgasvrije nieuwbouw’ voor gemeenten

Sinds 1 juli van dit jaar is de wettelijke verplichting voor netbeheerders om nieuwbouw aan te sluiten op het aardgasnet vervallen. Dat betekent feitelijk dat er – uitzonderingen daargelaten – sprake is van een aansluitverbod. In het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij hebben organisaties uit de bouw-, energie- en milieusector afgesproken om niet alleen ‘echt nieuwe’ maar ook geplande en lopende bouwprojecten zo veel mogelijk aardgasvrij te maken.

Hoewel er sprake is van een aansluitverbod, wordt op dit moment maar net iets meer dan de helft van alle nieuwbouw (woningen en andere gebouwen) aardgasvrij opgeleverd. Dit komt met name doordat bouwprojecten jaren vooruit worden gepland.

Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

Om ook projecten waar eerder een vergunning voor werd afgegeven maar die nog ‘in de pijplijn’ zitten zo veel mogelijk van het aardgas te halen, hebben bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven, milieuorganisaties en overheden het Akkoord
Nieuwbouw Aardgasvrij gesloten. Bij ieder project onderzoeken de bij het Akkoord betrokken partijen of het mogelijk is om het alsnog aardgasvrij te maken – of in ieder geval ‘aardgasvrij-ready’ zodat de kraan op termijn kan worden dichtgedraaid. Daarbij is het streven om minimaal driekwart van alle woningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, aardgasvrij te maken.

Tips en handvatten

Om gemeenten te ondersteunen en handvatten te geven bij dit proces, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de brochure ’10 Tips voor Gemeenten’ gepubliceerd. In dit document staan tips waarmee gemeenten invulling kunnen geven aan de afspraken in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij. Naast 10 tips staat in de brochure ook achtergrondinformatie over het Akkoord, en over nieuwe wet- en regelgeving, zoals de aanpassing van het Bouwbesluit. Het grootste deel van de publicatie bestaat echter uit een uitwerking van de genoemde tips. Sommige daarvan lijken wat voor de hand te liggen (‘Inventariseer de projecten in je gemeente’, ‘Hou vaart in je proces’), andere tips zijn voor sommige gemeentelijke organisaties wellicht een eye-opener (‘Hef maar één keer (groene) leges’, ‘Hou rekening met warmteplan of energieplan’).
De brochure is gratis in te zien of te downloaden via de website van Stroomversnelling.

Bron: Stroomversnelling

> Leestip: Eerder dit jaar heeft bureau DWA een kostenanalyse uitgevoerd om zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten met elkaar te vergelijken.

Reageer op dit artikel