nieuws

‘Nederlanders onderschrijven belang van gasloos wonen, maar zijn bezorgd over de kosten’

Sector

‘Nederlanders onderschrijven belang van gasloos wonen, maar zijn bezorgd over de kosten’

Het aantal Nederlanders dat onderschrijft dat woningen aardgasloos moeten worden verwarmd, is stabiel, zo blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau. Tegelijkertijd is er toenemende zorg over de kosten die met de overgang naar fossielvrije verwarming zijn gemoeid.

Stichting HIER klimaatbureau heeft net als vorig jaar onderzoek gedaan naar de manier waarop Nederlanders naar de energietransitie kijken. Driekwart (76 procent) van de 2.400 respondenten in het onderzoek gaf aan inmiddels op de hoogte te zijn van de plannen van de Nederlandse overheid om te stoppen met aardgas voor verwarming van woningen en gebouwen. In het onderzoek dat vorig jaar juni werd verricht – uiteraard onder andere respondenten – was dit 51 procent. Het aantal respondenten dat het eens is met de plannen om ‘van het gas te gaan’ is nagenoeg gelijk gebleven; van 2017 naar 2018 daalde het van 58 naar 57 procent.

Zorgen over kosten
Als belangrijkste redenen voor het afstappen van gas noemen voorstanders het klimaatprobleem, ‘Rusland’, aardbevingen in Groningen en het feit dat gas een eindige bron is. De tegenstanders van het afstappen van aardgas zijn net als vorig jaar in de minderheid (2018: 29 procent). Het aantal respondenten dat zich zorgen maakt over de kosten van de overstap is echter fors gestegen: van 35 procent in 2017 naar 47 procent in 2018.  “Je ziet dat veel meer mensen weten dát we gaan stoppen met aardgas”, stelt Susanne van Suylekom, programmamanager bij HIER klimaatbureau. “Tegelijkertijd maken ze zich vaker zorgen over de hoge kosten die daaraan verbonden zijn, en die zorg is terecht. (…) Het is wel hoopgevend om te zien dat ondanks die zorgen, het draagvlak gelijk is gebleven.”

Duurzame alternatieven
Net als in 2017 beschouwt een meerderheid van de respondenten (28 procent) elektrische oplossingen, zoals warmtepompen, als het beste alternatief voor aardgasverwarming. Een veel kleiner deel (17 procent) geeft de voorkeur aan aansluiting op een warmtenet of de toepassing van biogas (8 procent). Toch is er altijd sprake van maatwerk, suggereert Van Suylekom: “Een individuele oplossing zoals een warmtepomp is niet in alle gevallen het meest optimale en goedkope alternatief. Dat is van buurt tot buurt verschillend. Een wijkproces om te komen tot de beste oplossing is daarom cruciaal.”

>Leestip: Bureau DWA heeft op verzoek van de partners van het Lente-akkoord een kostenanalyse uitgevoerd om zes verschillende aardgasvrije warmteconcepten met elkaar te vergelijken.

> Op 10 oktober – tijdens de Vakbeurs Energie – organiseren Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepomnpen (NPW) gezamenlijk het Nederlands Warmtepompcongres 2018. Meer informatie over dit congres is te vinden op de congreswebsite.

Over HIER
Stichting HIER Klimaatbureau is naar eigen zeggen “de enige maatschappelijke organisatie in Nederland die zich volledig toespitst op het onderwerp klimaatverandering”. HIER werkt daarbij samen met verschillende organisaties die projecten meefinancieren, zoals netwerkbedrijven, gemeenten, energieleveranciers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. De stichting heeft ook een website in het leven geroepen om bewoners van tips en informatie te voorzien voor de overgang naar een aardgasvrij Nederland.
Reageer op dit artikel