nieuws

EU ondersteunt project voor brandbare koudemiddelen in airco’s

Sector

EU ondersteunt project voor brandbare koudemiddelen in airco’s

Een project om barrières te slechten die de toepassing van brandbare koudemiddelen in koel- en airco-toepassingen belemmeren, heeft 1 miljoen euro aan EU-financiering gekregen. 

Het nieuwe project, opgezet door Shecco (een organisatie die ‘natuurlijke koudemiddelen’ promoot), heeft als doelstelling dat zowel brandbaarheidsnormen als systeemontwerpen worden aangepast; enerzijds om de toepassingsmogelijkheid van natuurlijke middelen te verruimen, en anderzijds om brandbaarheidsrisico’s te beperken. Daartoe wordt een stuurgroep opgezet die normen bestudeert en worden best practice’-documenten samengesteld.

LIFE FRONT
Het project, dat de onmogelijke naam ‘Flammable Refrigerant Options for Natural Technologies – Improved standards & product design for their safe use’ (FRONT) draagt, wordt gefinancierd onder LIFE, een financieel instrument waarmee  de EU milieu-, natuurbehoud- en klimaatactieprojecten ondersteunt. LIFE FRONT wordt gecoördineerd door een consortium van zes partners. Naast Shecco gaat het om de European Environmental Citizens Organization for Standardization (ECOS, een organisatie zonder winstgevend oogmerk), de Duitse milieuconsultant Heat GmbH (Habitat, Energy Application & Technology), de commerciële koelfabrikant AHT, de Zweedse warmtepompfabrikant Nibe en de koel- en warmtepompfabrikant AIT-Deutschland.

Het project, dat een totaalbudget van 1,75 miljoen euro omvat, loopt tot juni 2020.

Bron: Cooling Post

Reageer op dit artikel