nieuws

Staat mag garant staan voor ‘groene’ lening

Sector

Staat mag garant staan voor ‘groene’ lening

De Nederlandse staat mag garant staan voor leningen die banken verstrekken voor ‘groene’ energieprojecten van bedrijven. Volgens de Europese Commissie is er geen sprake van staatssteun omdat er een normale vergoeding voor moet worden betaald.

Dit jaar gaat de zogeheten EnergieTransitie FinancieringsFaciliteit (ETFF) van start. De regeling is bedoeld voor projecten van bedrijven met bijvoorbeeld aardwarmte, biomassa en energiebesparing- en opslag. Marktpartijen zijn vanwege de risico’s vaak niet bereid hiervoor leningen te verstrekken.
De overheid garandeert tot 80 procent van de leningen, waarvoor in de eerste twee jaar 80 miljoen euro beschikbaar is. Nederland heeft de Europese Commissie ervan overtuigd dat alleen leningen voor levensvatbare projecten in aanmerking komen voor een garantie.

Meer informatie over de ETFF is te lezen op de website van de BNG Bank, die de faciliteit heeft opgezet in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlandse InvesteringsAgentschap (NIA).

Reageer op dit artikel