nieuws

Nieuwe Ecodesign-eisen voor warmtepompen

Sector

Nieuwe Ecodesign-eisen voor warmtepompen

Sinds september 2015 stelt de Ecodesign-verordening minimale eisen aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor verwarmingsapparatuur, inclusief warmtepompen tot 400 kW. Op 26 september 2017 gaat Tier 2 van kracht en worden er strengere eisen gesteld.

Om klimaatdoelstellingen te halen, heeft de Europese Unie regelgeving ontwikkeld om het energiegebruik in gebouwen (inclusief verlichting, IT, verwarmd water en HVAC) te verminderen. Vanaf 26 september worden binnen de Ecodesign-regels nieuwe eisen gesteld aan de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming en de overeenkomstige seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt SCOP. In onderstaande tabel zijn deze eisen uitgesplitst per warmtepomptype:

Gebouwen zijn de grootste energiegebruikers, waarbij HVAC-systemen met 37 procent het grootste deel van het energiegebruik voor hun rekening nemen. Des te belangrijker is het om gebruikers energiezuinige oplossingen te bieden.

Nieuwe technieken

Carrier is een van de bedrijven die dit onderschrijven, door zich te committeren aan het milieu en daar verantwoordelijkheid in te nemen. Voldoen aan Ecodesign is een stap naar een beter klimaat.  Zoals mag worden verwacht voldoen alle warmtepompen die Carrier op de markt brengt aan de vernieuwde Ecodesign-eisen. Hiervoor zijn door Carrier nieuwe technieken ontwikkeld, zoals het Free-defrostprincipe bij luchtgekoelde warmtepompen. Hierbij wordt tijdens het ontdooien van de buitenbatterij zo veel mogelijk gebruikgemaakt van de omgevingslucht, waardoor behoorlijk op energie kan worden bespaard.

> Leestip: Eerder liet de Europese warmtepompindustrie zich kritisch uit over het wetgevingsproces met betrekking tot Ecodesign.

Reageer op dit artikel