nieuws

‘The Electrification Alliance’ pleit voor elektriciteit als belangrijkste energiedrager

Sector

‘The Electrification Alliance’ pleit voor elektriciteit als belangrijkste energiedrager

Met een gezamenlijke verklaring hebben Avere, Eurelectric, het Europees Koperinstituut, de European Heat Pump Association (EHPA), SolarPower Europe en WindEurope de ‘Electrification Alliance’ gelanceerd. Vanuit dit nieuwe platform roepen ze Europese beleidsmakers op om elektriciteit voortaan als de belangrijkste energiedrager te erkennen, en aan een efficiënte en koolstofvrije Europese toekomst te werken.

Tijdens de lancering, die eind juni plaatsvond, publiceerde de Electrification Alliance een ‘Declaration on Electrification’ die wordt ondersteund door een groot aantal verenigingen, bedrijven en NGO’s. In de verklaring staat dat elektriciteit in Europa de belangrijkste energiedrager moet worden om tot een koolstofarme, energie-efficiënte en gedigitaliseerde Europese economie te komen. De partijen die de verklaring ondertekenen verbinden zich aan de doelstelling om investeringen in CO₂-emissieloze technologieën te bevorderen. Daarbij wordt expliciet gewezen op duurzame energievoorziening, energieopslag en de ontwikkeling van slimme netwerken.

‘koolstofvrije’ elektriciteit voor een duurzame Europese economie

In de verklaring wordt verder aangedrongen op hervorming van de de huidige Europese wetgeving rond klimaat, energie en transport, om de elektrificatie van die sectoren te versnellen. Daarmee wordt, zo stelt de verklaring, ook het concurrerend vermogen van Europa versterkt, economische groei en werkgelegenheid bevorderd, en naar een duurzame, gezonde samenleving voor de Europese burgers toegewerkt. Europese beleidsmakers worden in dat kader opgeroepen te erkennen dat ‘koolstofvrije’ elektriciteit een belangrijk aspect vormt voor een duurzame Europese economie. Ze worden verzocht belemmeringen voor elektrificatie weg te nemen, en de infrastructuur uit te breiden die cruciaal is voor het opladen van elektrische voertuigen en de grootschalige toepassing van efficiënte en duurzame verwarmings- en koeltechnologie.

De volledige verklaring kan hier worden gevonden.

Reageer op dit artikel