nieuws

‘Europese ambitie voor hernieuwbare energie is te beperkt’

Sector

‘Europese ambitie voor hernieuwbare energie is te beperkt’

Verschillende instanties die zich bezighouden met hernieuwbare energie, waaronder de European Heat Pump Association (EHPA), hebben een brief naar het Europese Parlement gestuurd. De boodschap ervan: Europa zou ambitieuzere doelstellingen moeten hebben als het gaat om de overschakeling naar hernieuwbare energie.

De integrale tekst van de brief zoals hij is verzonden:

Geachte leden van het Europees Parlement,

Het pakket Clean Energy for All Europeans, dat in november vorig jaar is voorgesteld door de Europese Commissie, stelt een Europees bindend doel voor van ten minste 27 procent hernieuwbare energie in 2030.

Het gebrek aan ambitie van dit doel vertaalt zich naar een vertraging bij de inzet van hernieuwbare energie na 2020. Met een doelstelling van minder dan 35 procent zou Europa in de tien jaar na 2020 minder capaciteit voor hernieuwbare energie installeren dan in het huidige decennium gebeurt. Hierdoor komt het beoogde effect in gevaar.

Wij raden u derhalve aan om een bindend doel van ten minste 35 procent te ondersteunen, om zo het momentum voor de snelgroeiende ‘hernieuwbare energie’-industrie te behouden en ervoor te zorgen dat Europa de economische voordelen als gevolg van een duurzame implementatie van hernieuwbare energiebronnen bereikt.

Als Europa erop gericht is om over te schakelen op duurzame energie en de Parijse overeenkomsten te respecteren, moet een hogere doelstelling in overweging worden genomen. Een doelstelling die in overeenstemming is met de voorstellen van de mederapporteurs die betrokkenb waren bij de verordening rond de Europese Energy-Unie.

We zouden deze belangrijke kwestie graag met u willen bespreken, en kijken uit naar uw reactie.

Bron: EHPA

Reageer op dit artikel