nieuws

Subsidie energiebesparing eigen huis volledig uitgeput

Sector

Subsidie energiebesparing eigen huis volledig uitgeput

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot eind april 2017 waren er al voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven; nieuwe aanvragen worden dan ook niet meer in behandeling genomen.

Hierbij is ook het laatste beschikbare budget voor eigenaar-bewoners, een bedrag van € 500.000,-, meegerekend. Met inbegrip van dit bedrag is het totale subsidiebedrag € 44.275.000,-. Sinds vorige maand zijn er meer dan voldoende aanvragen binnengekomen om dit budget volledig uit te geven.

‘Bovenbudgettaire’ aanvragen

RVO.nl heeft meer aanvragen ontvangen dan er aan subsidiebudget is gepubliceerd, omdat het er rekening mee hield dat bij de behandeling subsidieaanvragen afvallen. De wettelijke termijn om een besluit te nemen over een ingediende aanvraag is 13 weken, en RVO.nl zet extra capaciteit in om alle aanvragen tijdig te verwerken. Uiterlijk eind juli wordt uitsluitsel gegeven over de aanvragen die in april zijn ontvangen. Wie een aanvraag heeft ingediend, kan uiteraard zelf bepalen of de gewenste maatregelen nu al worden uitgevoerd – of dat eerst wordt gewacht op een positieve dan wel negatieve beschikking over de subsidie. RVO.nl benadrukt dat een aanvraag geen garantie op toekenning geeft.
Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is overigens een apart subsidiebudget beschikbaar, dat nog niet is uitgeput. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Bron: RVO.nl

Reageer op dit artikel