nieuws

Verdeelde opvattingen over EnergiePrestatieVergoeding voor gasgestookte woningen

Sector

Verdeelde opvattingen over EnergiePrestatieVergoeding voor gasgestookte woningen

Sinds mei vorig jaar kunnen huurders en verhuurders onderling afspraken maken over een energieprestatievergoeding (EPV) voor sociale huurwoningen. Via zo’n EPV draagt de huurder bij aan de investeringskosten die de verhuurder maakt om de gehuurde woning ‘(bijna) nul-op-de-meter’ te maken. Minister Blok wil dat de EPV ook kan worden toegepast voor gasgestookte woningen, een opvatting waar verdeeld op wordt gereageerd.

De Energieprestatievergoeding is expliciet bedoeld als stimulans voor verhuurders om hun woningvoorraad om te bouwen tot nul-op-de-meter. Dat is weliswaar niet een-op-een te vertalen in ‘all electric’, maar het wordt wel beschouwd als een manier om bij te dragen aan een energietransitie van ‘fossiel’ naar duurzaam elektrisch’.

‘Geen stroomversnelling, maar stroomvertraging’

Volgens minister Blok zouden echter ook gasgestookte woningen in aanmerking moeten komen voor de EPV. Het zou daarbij om op aardgas aangesloten woningen moeten gaan die ‘zeer goed geïsoleerd’ zijn, waardoor ze zo veel duurzame energie opwekken dat er elektriciteit terug gaat naar het net – wat, zo is de gedachte – het gebruik van aardgas compenseert. Op het plan van Blok werd door verschillende partijen woedend gereageerd. Zo stelden deelnemers aan Stroomversnelling – het platform dat nul-op-de-meter-renovaties stimuleert – dat de plannen van Blok niet voor een stroomversnelling, maar voor een stroomvertraging zorgen.

Uiteenlopende meningen

Is alle kritiek op het plan van Blok terecht? Die vraag werd de afgelopen tijd gesteld in de poll op de website van vakblad Warmtepompen. De meningen van de deelnemers aan deze poll bleken sterk uiteen te lopen. Op de vraag ‘Heeft minister Blok gelijk als hij wil dat de EnergiePrestatieVergoeding ook voor gasgestookte woningen geldt’ reageerde ongeveer 45 procent van de deelnemers instemmend, en ongeveer 55 procent afwijzend.

Kleine meerderheid oneens met Blok

Van de ‘Ja’-stemmers gaf een meerderheid (37 procent van alle stemmers in de poll) aan het met Blok eens te zijn omdat “ook woningen met een gasketel zeer energiezuinig kunnen zijn”. Zo’n 7 procent van alle deelnemers is het eens met Blok onder voorwaarden, namelijk “mits de verhuurder een deel van de EPV later alsnog investeert in een warmtepomp”.
Onder de ‘Nee’-stemmers bleek de meerderheid (33 procent van alle stemmmers in de poll) principiële bezwaren tegen de opvatting van Blok te hebben: “Zo komt die energietransitie natuurlijk nooit op gang”. Een kwart van alle deelnemers gaf aan het niet met Blok eens te zijn omdat de EPV is bedoeld voor nul-op-de-meterwoningen; “met een gasketel is dat ondenkbaar”.

Nieuwe poll: ISDE

Inmiddels staat een nieuwe poll online op de website. Op www.http://www.vakbladwarmtepompen.nl vindt u hem in de rechterkolom. De vraag waar op kan worden gestemd, luidt: ‘Is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) een goed instrument?’.
Deze maand is de ISDE-regeling (Investeringssubsidie Duurzame Energie) geopend; dit kalenderjaar kunnen particulieren voor in totaal 70 miljoen euro aan subsidie ontvangen als ze voor een duurzaam verwarmingsapparaat kiezen.
Maar is dit wel zo’n goed idee? Subsidies zijn marktverstorend, ze zorgen ervoor dat mensen keuzes maken op financiële gronden (dus niet omdat ze er daadwerkelijk achter staan), en warmtepompen, pelletketels en zonnecollectoren zijn op zichzelf staande producten – terwijl er juist veel meer in systemen moet worden gedacht.

Kortom: is de ISDE wel zo’n goed instrument? We zijn benieuwd naar uw mening!

Reageer op dit artikel