nieuws

Mislukt project kan duurzame oplossingen frustreren

Sector

Over de oorzaak zijn de partijen het nog niet eens, maar over de conclusie dat het warmtepompproject in de Zutphense wijk De Teuge mislukt is, bestaat bij hen geen twijfel. De netbeheerder heeft de invloed van warmtepompen op het elektriciteitsnet bekeken en de resultaten zijn schokkend: het energieverbruik blijkt bij 138 huishoudens in De Teuge die een warmtepomp hebben flink hoger te liggen dan bij een controlegroep van 129 huishoudens op gas.
De cijfers zijn dramatisch en als er niet snel een manier wordt gewonden om herhaling van de problemen in De Teuge te voorkomen, dan kan het incident zeer ernstige gevolgen hebben voor de grootschalige toepassing van warmtepompen.
Mét warmtepomp ligt het gemiddeld elektriciteitsverbruik in De Teuge op 9478 kWh (de pomp al 6162 kWh). Bij de controlegroep is dat 3316 kWh, plus 1312 kubieke meter gas. Opvallend is ook de hogere CO2-uitstoot van 39 procent in De Teuge. Temeer, omdat de gemeente zich juist ten doel stelt de CO2-emissie met tien procent te verlagen.
Gisteravond gaf wethouder Hans de La Rosa tijdens het forum voor de wijkbewoners ronduit toe dat er van een grote mislukking sprake is. ‘Het wordt nu tijd dat alle partijen om tafel gaan om te praten over een echte oplossing voor deze groep bewoners die voldoende lesgeld betaald hebben voor dit prestige project van de gemeente Zutphen.’
Veel bewoners zijn zo teleurgesteld dat ze maar één ding willen: zo snel mogelijk een gasaansluiting en een hr-ketel. Zij vinden overigens gehoor bij de verschillende gemeenteraadsvertegenwoordigers. De fracties riepen in koor dat er snel een oplossing moet komen. De gemeente moet ‘voortvarend’ het voortouw nemen om alle betrokken partijen snel rond de tafel te krijgen. Volgens de CDA-fractie is vervangen van de warmtepomp door een gasaansluiting en hr-ketelde enige ‘duurzame oplossing ‘.

Reageer op dit artikel